Escala d'Hort

Escala tradicional d'Hortela,feta amb llenya d'Ullastre
Mide miniatura: Alt 11cm

Ormeig de Garbejar

Ormeig de garbejar amb carro de carreter.Amb aquest ormeig es podien col.locar vint garbes

Fet amb llenya d'UllastreBarrera per garbejar


Barrera per Garbejar amb carro de Pages.Amb aquestes barreres es podia amplia sa carrega de garbes i per anar a fer ramaFet amb llenya d'Ullastre

Carro de Pages o Carro amb barrots

Tipic Carro de barrots o de pages que s'emprava al camp Menorqui.Aquet tipo de carro era mes comun d'Alaior fins a Sant LLuis
Mide caixa:13.5cm
Mide total:26.5cm.

BatedorBatedor de pedra viva i ormeig de batedor(de llenya) que s'emprava per batre es blat a s'era.Sa forma troncoconica era perque pogues anar fent cercles dins s'era i no anar rectamide armeig:5cm.
Mide total: 9cm.

Pou de Torn

Pou que s'emprava quant s'aigu es trovaba a mes de 40m. de profunditat.Sempra habia una persona,que era es que tenia que buidar es cubo i donar sa volta a s'animalRodet o Gàbia i pintes d'Ullastre,seguint mides i materials autenticsCorrioles i corriolers d'Ullastre,seguint mides i materials autenticsPoal fet de Pi amb tres cercols de ferro i ansa d'ensera.D'aquesta manera es poals eran basculants