Jou

Armeig per possar a ses bisties quant tenien que anar a llaurar,enganxant s'arada a sa traiga.Ses dues bisties anaven enganxades per ses camellesi per uns collars

Camelles de ferro i rodanxes(semisercles superiors)

Aixinguer de ferro i Traiga
Conjunt de peces de ferro que anaven enganxades enmig del jou fent de frontissa i on anave enganxada s'arada a sa traiga(cercle de ferro)


Mide d¡es Jou :9cm.llarg fet d'Ullastre i ferro

Collar

Era o es per possar a nes coll de sa bistia per estirar carro,carreto,per llaurar amb arada borda i anava possada al coll de s'animal

Mide collar : 5cm.

Premsa

Sa finalitat de sa premsa era fer acabar treurar tot es serigot sobrant a nes formatge


Gavilans

Es gavilans eran uns tipus de cavecs amb dues puntes que s'empraven per collir ses patates

Mides Gavilans : 6cm. i 4cm.

Ganxo

Es Ganxo servia per separar i estirar es abatzes que s'habien de tallar amb es guitzoll


Guitzoll


Es Guitzoll s'emprave principalment per eixermar,que consistia en fer net voreres,siquies i tanques d'Abatzes i males herbes.Sa seva finalitat era de tallant


Forca de tres

Sa forca de tres s'emprava per ventar sa palla dins s'era pespres de batre, per separar es gra de sa palla.Si habia molta gruixa de grá,s'emprave sa forca de cuatre

Mide de sa forca : 6cm.

Erer i Ererdores


S'Erer s'emprave per purga es cereals damunt s'era

Erer i Eredores.
Ses Eredores eran unas barres de llenya(sobre tot de savina)acabades a un extrem amb unes forqutes,que servien per aguantar s'ere a l'aire amb s'ajuda d'un sol homo


Mide erer 3cm.

Destral

S'empraven per tallar llenya i fer rama,aquestes son una destral grossa i sa destral petita


Mides : 7cm i 4cm d'Ullastre i ferro

Falçómide :4cm.

Càvec

Com es seu nom diu,s'empraven per cavarMides Cávecs : 7cm. i 4cm.

Escala d'Hort

Escala tradicional d'Hortela,feta amb llenya d'Ullastre
Mide miniatura: Alt 11cm

Ormeig de Garbejar

Ormeig de garbejar amb carro de carreter.Amb aquest ormeig es podien col.locar vint garbes

Fet amb llenya d'UllastreBarrera per garbejar


Barrera per Garbejar amb carro de Pages.Amb aquestes barreres es podia amplia sa carrega de garbes i per anar a fer ramaFet amb llenya d'Ullastre

Carro de Pages o Carro amb barrots

Tipic Carro de barrots o de pages que s'emprava al camp Menorqui.Aquet tipo de carro era mes comun d'Alaior fins a Sant LLuis
Mide caixa:13.5cm
Mide total:26.5cm.

BatedorBatedor de pedra viva i ormeig de batedor(de llenya) que s'emprava per batre es blat a s'era.Sa forma troncoconica era perque pogues anar fent cercles dins s'era i no anar rectamide armeig:5cm.
Mide total: 9cm.

Pou de Torn

Pou que s'emprava quant s'aigu es trovaba a mes de 40m. de profunditat.Sempra habia una persona,que era es que tenia que buidar es cubo i donar sa volta a s'animalRodet o Gàbia i pintes d'Ullastre,seguint mides i materials autenticsCorrioles i corriolers d'Ullastre,seguint mides i materials autenticsPoal fet de Pi amb tres cercols de ferro i ansa d'ensera.D'aquesta manera es poals eran basculants


Arada Borda o de Foc

Arada borda o de foc.Era igual que s'Arada romana,pero tirada per una sola bistia
Aquesta ja esta a punt d'anar a llaurar


Mida de sa figura 22cm. total
Feta amb llenya d'Ullastre

Erx

.

Un altre tipus d'arada típica del camp Menorquí. Sa seva funció era remenar sa terra per deixar-le apunt per sembrar.Aquesta es de Cinc reas
Mida de sa miniatura:22cm.

Feta amb llenya d'Ullastre

Arada Romana o Arada de colla

Arada Romana o arada de colla,propia del camp Menorqui,era estirada per dues bisties,tant de cabresta com per bous. Ses emprades a Mallorca o Eivissa no eran iguales
Mida de sa miniatura:23cm.
Feta amb llenya d'Ullastre