Jou

Armeig per possar a ses bisties quant tenien que anar a llaurar,enganxant s'arada a sa traiga.Ses dues bisties anaven enganxades per ses camellesi per uns collars

Camelles de ferro i rodanxes(semisercles superiors)

Aixinguer de ferro i Traiga
Conjunt de peces de ferro que anaven enganxades enmig del jou fent de frontissa i on anave enganxada s'arada a sa traiga(cercle de ferro)


Mide d¡es Jou :9cm.llarg fet d'Ullastre i ferro

Collar

Era o es per possar a nes coll de sa bistia per estirar carro,carreto,per llaurar amb arada borda i anava possada al coll de s'animal

Mide collar : 5cm.

Premsa

Sa finalitat de sa premsa era fer acabar treurar tot es serigot sobrant a nes formatge


Gavilans

Es gavilans eran uns tipus de cavecs amb dues puntes que s'empraven per collir ses patates

Mides Gavilans : 6cm. i 4cm.

Ganxo

Es Ganxo servia per separar i estirar es abatzes que s'habien de tallar amb es guitzoll


Guitzoll


Es Guitzoll s'emprave principalment per eixermar,que consistia en fer net voreres,siquies i tanques d'Abatzes i males herbes.Sa seva finalitat era de tallant


Forca de tres

Sa forca de tres s'emprava per ventar sa palla dins s'era pespres de batre, per separar es gra de sa palla.Si habia molta gruixa de grá,s'emprave sa forca de cuatre

Mide de sa forca : 6cm.

Erer i Ererdores


S'Erer s'emprave per purga es cereals damunt s'era

Erer i Eredores.
Ses Eredores eran unas barres de llenya(sobre tot de savina)acabades a un extrem amb unes forqutes,que servien per aguantar s'ere a l'aire amb s'ajuda d'un sol homo


Mide erer 3cm.

Destral

S'empraven per tallar llenya i fer rama,aquestes son una destral grossa i sa destral petita


Mides : 7cm i 4cm d'Ullastre i ferro

Falçómide :4cm.

Càvec

Com es seu nom diu,s'empraven per cavarMides Cávecs : 7cm. i 4cm.