Llum amb Cruies

Es Llums amb Cruies eran una de ses poques maneras que tenian de poder fer llum.Consistia en un recipient amb forma de plat cuadrat on anava s'oli i per mitja d'un ble s'encenia i feia llum.Podia asser de un,dos tres o cuatre blens

0 comentarios: