Forca de tres

Sa forca de tres s'emprava per ventar sa palla dins s'era pespres de batre, per separar es gra de sa palla.Si habia molta gruixa de grá,s'emprave sa forca de cuatre

Mide de sa forca : 6cm.

0 comentarios: