Erer i Ererdores


S'Erer s'emprave per purga es cereals damunt s'era

Erer i Eredores.
Ses Eredores eran unas barres de llenya(sobre tot de savina)acabades a un extrem amb unes forqutes,que servien per aguantar s'ere a l'aire amb s'ajuda d'un sol homo


Mide erer 3cm.

0 comentarios: