Bast

Es bast es com una espècie de sella ques possava a s'esquena de s'animal i que serveix per traginar carregas feixugues.Està compost per:es llit(es com un coixí, que està amb contacte de s'esquena de s'animal,solia està plé de palla ),ses corbes(peçes de llenya amb forma de "U" invertida),ses galavernes(llistons de llenya que anaven a cada banda de ses corbes per ajuntarles),i ses postetes(barres que van a cada extrem d'es bast per poder puja i as mateix temps es reforçava), es caps de cingla(com una sivella que surtien de ses postetes,fetes de branquetes de sivina amb una tira de cuiro reforçat)i ses cingles(tires de cuiro que anaven per devall sa panxa de s'animal i es fermaven de cap a cap de cingla)


0 comentarios: