Collidores de figues de Moro Llargues

Son com ses altres,Són per agafarses figues que no arribem amb ses altres. Són com les altres, però amb sa particularitat que un dels seus mànecs esta enganxat a un pal llarg i s'altre està tort i es tanca estirant una corda que està fermada a nes seu extrem.


0 comentarios: